Oppaan taustaa

Työmaakokemuksen kehittämisestä

Maailman toimivimman kaupungin strategisen vision tärkein painotus on toimivan ja mielekkään arjen mahdollistaminen kaikille kaupunkilaisille. Katutyömailla on ratkaiseva rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Siistien ja hyvin viestittyjen katutyömaiden avulla pidämme yhteisen kaupunkiympäristömme jatkossakin toimivana, viihtyisänä ja turvallisena.

Helsingissä on jatkuvasti käynnissä satoja työmaita. Monille kaupunkilaisille katutyömaat ovat välttämättömiä harmeja, jotka häiritsevät arkea ja vaativat poikkeusjärjestelyjä. Vaikka työmaat ovat väliaikaisia, jotkut niistä saattavat kestää vuosia. Toisaalta lyhytkestoinen työmaa joukkoliikenteen solmukohdassa voi vaikuttaa jopa kymmeniin tuhansiin kaupunkilaisiin ja läpikulkijoihin päivittäin.

Työmaat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia. Pienikin katutyömaa saattaa vaikuttaa useisiin toimijoihin aina alueen asukkaista sen yrityksiin sekä limittyä muiden samanaikaisten työmaiden kanssa. Kaupunkilaisen näkökulmasta onnistunut työmaa haittaa arkea mahdollisimman vähän. Parhaimmillaan se on luonteva ja toimiva osa kehittyvää kaupunkitilaa.

Työmaat vaikuttavat kaupunkilaisten jokapäiväiseen elämään, minkä vuoksi heidän näkökulmansa täytyy huomioida työmaiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Kaupunkilaislähtöinen työmaa on kaikkien käyttäjien näkökulmasta toimiva, turvallinen, avoin ja saavutettava. 

Tämä kaupunkilaislähtöisen työmaan opas auttaa katutyömaita sekä niiden suunnittelijoita, urakoitsijoita ja tilaajia parantamaan kaupunkilaisten työmaakokemusta konkreettisin tavoin.

Opas perustuu palvelumuotoilun keinoin toteutettuun tutkimukseen, jonka Helsingin kaupunki toteutti yhteistyössä suunnittelutoimisto Pentagon Designin kanssa. Tutkimuksessa kaupunkilaisilta kerättiin käytännön kokemuksia ja kehitysehdotuksia. Niistä jalostettiin tämän oppaan lisäksi konkreettisia työmaaratkaisuja, joita testattiin käytännössä. Koska työmaiden kehittäminen ja hyvien käytäntöjen toteuttaminen on jatkuvaa työtä, opasta päivitetään kokemusten karttuessa.