Toteuta kaupunkilaislähtöisesti

Arvioi työmaasi vaikutukset

Arvioi alla olevan karttatyökalun avulla, millaisia järjestelyjä työmaallasi tarvitaan, jotta se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisille.

Merkitse työmaasi kartalle. Voit

  • piirtää pisteen (esim. sähkö- tai vesiliittymien korjaukset)
  • piirtää linjan (johto- tai kaapelikaivannot) tai
  • rajata isomman alueen.

Työkalu antaa liikennevaloin merkityt hakutulokset. Ne kertovat, kuinka todennäköisesti tarvitset työmaallasi lisätason toimenpiteitä. Perustason ohjeita tulee noudattaa jokaisella työmaalla. 

Punainen valo: tarvitset hyvin todennäköisesti lisätason toimenpiteitä työmaallasi.
Katso sekä perus- että lisätason ohjekortit.

Vihreä valo: et todennäköisesti tarvitse lisätason toimenpiteitä työmaallasi.
Katso perustason ohjekortit.