Arvioi ja kehitä

Jaa hyviä käytäntöjä

Työmaakokemuksen opas kehittyy ja täydentyy koko ajan. Otamme mielellämme vastaan uusia hyviä käytäntöjä Helsingin työmailta ja maailmalta. Toivomme työmaan työntekijöiltä ja kaupunkilaisilta kehitysideoita myös oppaassa esitettyihin perus- ja lisätason ohjeisiin ja keinoihin.

Kommentit, kehitysideat ja hyväksi havaitut käytännöt voi lähettää osoitteeseen kymp.viestinta@hel.fi.