Suunnittele kaupunkilaislähtöinen työmaa

Huomioi eri käyttäjäryhmät

Jotta työmaa olisi toimiva kaikille, sen suunnittelussa ja toteutuksessa täytyy huomioida erityisesti viiden tärkeän käyttäjäryhmän näkökulmat.

Nämä käyttäjäryhmät ovat alueen asukkaat ja muut tahot, liikkumis- ja toimimisesteiset, lapset ja nuoret, joukkoliikenteen käyttäjät ja läpikulkijat sekä kaupungissa vierailevat ihmiset. Kun työmaat ovat mahdollisimman viihtyisiä, turvallisia, esteettömiä ja selkeitä, meillä on hyvät edellytykset luoda aidosti toimiva työmaaympäristö kaikille kaupunkilaisille.

Kaupunkilaiset kadun varrella

Työmaat vaikuttavat aina erityisesti sen lähellä asuvien kaupunkilaisten arkeen sekä alueen yrittäjien ja työntekijöiden työhyvinvointiin ja elinkeinoon. Pölyn ja meluhaittojen kaltaisten ärsykkeiden vähentäminen sekä ajantasainen viestintä ja osallistaminen ovat tälle käyttäjäryhmälle tärkeitä seikkoja.

Alueen palveluiden tulee olla saavutettavia myös työmaan aikana. Siksi kulkureittien, opastuksen ja viestinnän on oltava mahdollisimman selkeitä. Työmaan tulee olla järjestetty siten, että kotiin tai työpaikkaan pääsee ensisijaisesti jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä.

Huomioi erityisesti:

 • Vähennä melua ja muita ärsykehaittoja
 • Anna asukkaille aikaa varautua etukäteen tiedossa oleviin häiriöihin tai katkoksiin
 • Huolehdi, että viestintä on ajantasaista, monikanavaista ja helposti löydettävissä
 • Osallista työmaan suunnitteluun kaupunkilaisia, joihin työmaa vaikuttaa

Pidä erityisesti mielessä, kun:

 • Kadun varrella on paljon asuntoja
 • Kadun varrella on runsaasti yritystoimintaa ja/tai palveluita

Liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt

Kun työmaa on esteetön liikkumis- ja toimintarajoitteisille, kuten pyörätuolin käyttäjille tai toimimisesteisille, se on saavutettava muillekin kaupunkilaisille. Suunnittelun aikana on kuultava liikkumis- ja toimimisesteisiä ihmisiä niin paljon kuin on tarve. Kaikkien työmaalla toimivien tulee tuntea sovitut esteettömyyden käytännöt ja sitoutua niihin. 

Työmaan tulee tiedottaa mahdollisista merkittävistä muutoksista monissa viestintäkanavissa ja ajantasaisesti. Työmailla tehtävien ratkaisujen tulee noudattaa työmaan alueella sovittuja esteettömyysvaatimuksia.

Huomioi erityisesti:

 • Osallista kaupunkilaisia ja tee heidän kanssaan yhteistyötä ennakoivasti suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa, jos siihen on mahdollisuus
 • Varmista kulkureittien esteettömyys ja estä kompastumis-, putoamis- ja törmäysvaara
 • Varmista opasteiden ja liikennevalojen selkeys, havaittavuus, luettavuus, katkeamattomuus, kontrastit ja moniaistisuus
 • Viesti monissa kanavissa

Pidä erityisesti mielessä kun:

 • Työmaan läheisyydessä on iäkkäille tai vammaisille suunnattuja palveluita, palveluasumista tai terveyspalveluita

Lapset ja nuoret

Työmaiden tulee olla turvallisia ja turvallisen tuntuisia erityisesti lapsille ja nuorille. Turvallisuutta lisäävät muun muassa liikenteen alhaiset nopeusrajoitukset, näkyvät suojatiet, selkeät reitit työmaan läpi, hyvä valaistus ja eheät aitaukset.

Aktiivinen viestintä ennen työmaata ja sen aikana mahdollistaa sen, että vanhemmat ja lapset voivat varautua muutoksiin ja tehdä työmaan tutuksi jo kotona. Lasten ja nuorten täysimittainen huomioiminen edellyttää yhteissuunnittelua ja ennakointia sekä tiedottamisen vastuurajoista sopimista yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa.

Huomioi erityisesti:

 • Kävelyn, lastenvaunujen ja polkupyöräilyn priorisointi. Muista, että alle 12-vuotiaat lapset saavat pyöräillä jalkakäytävällä myös työmailla
 • Yhteistyö ja ajantasainen viestintä alueen kouluille ja päiväkodeille
 • Korosta suojateitä

Pidä erityisesti mielessä, kun:

 • Työmaan läheisyydessä on koulu, päiväkoti tai lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Joukkoliikenteen käyttäjät ja läpikulkijat

Läpikulkijoihin lukeutuvat niin jalankulkijat, joukkoliikenteen matkustajat, pyöräilijät kuin sähköpotkulautailijat. Läpikulkijat eivät välttämättä tunne aluetta, joten heille poikkeusreittien selkeä opastaminen ja palveluiden löydettävyys ovat erityisen tärkeitä.

Työmaan suunnittelussa täytyy tunnistaa läpikulkijoiden tärkeimmät reitit työmaan vaikutusalueella. Ihmisten täytyy voida kulkea työmaan läpi mahdollisimman turvallisesti, saavutettavasti ja vaivattomasti. Opastuksen lisäksi tätä helpottavat muun muassa reunakivien luiskaus, leveät kulkureitit, työmaan aitaus sekä siisteyden ja järjestyksen huomioiminen työmaalla.

Huomioi erityisesti:

 • Yhteistyö HSL:n kanssa joukkoliikenteen liikennöintiin liittyvissä kysymyksissä sekä työmaan vaikutusten viestimisessä
 • Työmaan läpi ohjaavat reitit ja opasteet sekä selkeästi autoliikenteestä erotellut jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen reitit
 • Joukkoliikenteen väliaikaisten pysäkkien paikat, turvallisuus ja siisteys

Pidä erityisesti mielessä, kun:

 • Katu on merkittävä sisääntuloväylä kaupunkiin tai pyöräliikenteen väylä
 • Katu on merkittävä joukkoliikenteen väylä
 • Kadun varrella on joukkoliikenteen pysäkki tai pysäkkejä
 • Katu sijaitsee keskustan alueella

Kaupungissa vierailevat

Kaupungissa vierailevien palvelemiseen liittyy erityisiä tarpeita tietyillä alueilla sijaitsevien työmaiden suhteen. Esimerkiksi sataman kautta Helsinkiin saapuville matkailijoille työmaat vaikuttavat mielikuvaan, joka heille syntyy kaupungista lyhyenkin vierailun aikana. Parhaimmillaan työmaat viestivät myös alati kehittyvästä ja maailman toimivimmasta kaupungista, jossa kaupunkiympäristöstä pidetään huolta.

Huomioi erityisesti:

 • Muutkin kuin suomen- tai ruotsinkieliset. Käytä mahdollisuuksien mukaan lisäksi englantia ja symboleja opasteissa ja viestinnässä
 • Asiakaspalveluhenkisyys kaikessa viestinnässä
 • Viesti reittimuutoksista tai pysäkkien siirrosta yhdessä HSL:n kanssa

Pidä erityisesti mielessä, kun:

 • Työmaa sijaitsee keskustassa tai hotellien, nähtävyyksien ja matkailuhubien läheisyydessä (kuten satamat ja rautatieasemat)
 • Kadun varrella sijaitsee tilausliikenteen käyttämä pysäkki