Arvioi ja kehitä työmaakokemusta

Arvioi onnistumisesi

Arviointi on tärkeä vaihe, kun työmaita kehitetään entistä kaupunkilaislähtöisemmiksi. Arviointivaiheessa kirjataan ylös toimivat käytännöt ja kehityskohteet. 

Työmaa arvioidaan yleensä työn päättymisen tienoilla, mutta työmaata voidaan arvioida myös matkan varrella. Työmaata voidaan arvioida kokonaisuutena tai osa-alueittain. Kaiken kokoiset ja näköiset työmaat ovat hyviä arvioinnin kohteita. Jokaisessa kohteessa on hyviä käytännön niksejä jaettavaksi ja asioita, joissa voidaan parantaa.

Arvioinnissa käytetään matriisia, jonka riveille on kirjattu tämän oppaan ohjekortit. Niiden avulla voidaan tarkastella työmaan sujuvuutta mahdollisimman monesta näkökulmasta. Arviointi perustuu sen tekijän omiin havaintoihin. Lisäksi on toivottua, että kaupunkilaisten kokemuksia kirjataan ylös. Kaupunkilaisten mielipiteitä voi kysyä esimerkiksi haastattelemalla paikan päällä, nettikyselyllä tai asukastilaisuudessa.

Isommilla työmailla kaupunkilaisia täytyy kuulla arvioinnissa systemaattisesti esimerkiksi säännöllisten kaupunkilaisraatien avulla. 

Arviot työmaasta kerätään kaupungin tilaajien käyttöön. Tahot käyvät arvioita läpi ja sopivat, miten ohjekortteja kehitetään jatkossa. Myös mahdollisten uusien ohjekorttien laatimisesta sovitaan. Arvioinnin toteutuksesta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Arviointilomake

Arviointilomake

Täytä alla olevat kentät. Lopuksi voit tallentaa lomakkeen PDF-muodossa ja tulostaa sen.

A1.1 Työmaataulu

A1.2 Pieni työmaataulu

A1.3 Asukastiedotus

A1.4 Viestinnän sävy

A1.5 Kartat

B1.1 Ennakko-opasteet

B1.2 Jalankulun ja pyöräilyn opasteet työmaalla

B1.3 Opasteet siirretyillä pysäkeillä

B1.4 Opasteet siirretyille suojateille

B1.5 Taksitolpat

C1.1 Kulkumuotojen priorisointi

C1.2 Jalankulun reitit ja kadun ylitys

C1.3 Pyöräliikenteen reitit

C1.4 Esteettömyys

C1.5 Kulkureittien pinnanlaatu

C1.6 Kaivannot

C1.7 Kaivantosillat

C1.8 Pyörätelineet

C1.9 Julkisen liikenteen huomioiminen

C1.10 Liikkeenharjoittajien tarpeet

C1.11 Kiinteistön tarpeet

D1.1 Työmaa-aidat

D1.2 Suojatiet työmaalla ja niiden havaitseminen

D1.3 Tilapäiset suojatiet

D1.4 Julkisen liikenteen pysäkit

D1.5 Valaistus

D1.6 Melu ja pöly

D1.7 Siisteys ja järjestelyjen ylläpito

D1.8 Työmaa-aikaiset nopeusrajoitukset

E1.1 Reititysten testaaminen

E1.2 Palaute