Näin käytät opasta

Tämä opas on tarkoitettu katutyömaiden tilaajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Opas tukee katutyömaiden suunnittelua ja toteuttamista niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisille. Oppaassa on tutkimukseen perustuvaa tietoa ja konkreettinen keinovalikoima työmaakokemuksen parantamiseksi.

Opas neuvoo, miten työmaa suunnitellaan eri käyttäjäryhmien näkökulmasta, millaisista osatekijöistä onnistunut työmaa koostuu ja mitä työmaan eri vaiheissa tulee ottaa huomioon.  

Toteuta-osiossa voit arvioida työmaasi haittavaikutuksia karttatyökalun avulla. Arvion perusteella näet, edellyttääkö työmaasi perustason toimenpiteiden lisäksi lisätason keinoja kaupunkilaisten huomioimiseksi. Ohjekortit neuvovat konkreettisella tasolla, miten työmaa toteutetaan onnistuneesti.

Voit myös arvioida onnistumisesi arviointilomakkeen avulla ja jakaa hyvät käytännöt oppaan ja katutyömaiden kehittämiseksi.