Pormestarin tervehdys

Katujen infrastruktuuri on kaupungille elintärkeä. Se on pidettävä kunnossa, ja sitä on kehitettävä vastaamaan ajan vaatimuksia. Myös digitalisoituva maailma tarvitsee toimiakseen toimivan kadun alaisen maailman.

Pormestari Jan Vapaavuori Kauppatorilla. Kuva Jussi Hellsten / Helsinki Marketing Oy.

Helsingin kaupungin strategisena tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki. Olemme monessa asiassa jo visiomme mukaisella tasolla. Silti niitäkin alueita riittää, joissa meillä on parannettavaa, osin jopa huomattavasti. Olemme viime aikoina saaneet erityisen paljon palautetta ja harmistuneita viestejä katutöistä ja niiden aiheuttamista häiriöistä. Kaupunki ei tältä osin toimi niin kuin kaupunkilaiset toivoisivat ja strategiamme edellyttäisi.

Helsinki kasvaa merkittävästi, mikä jo itsessään tarkoittaa lukuisia katutyömaita. Lisäksi on haastavaa, että monet kantakaupungin kadut alkavat olla peruskorjausiässä. 

Aiempien kokemusten perusteella on selvää, että katutöissä on parantamisen varaa. Töistä aiheutuvia haittoja pitää ennakoida, häiriöitä vähentää ja töiden läpimenoaikoja nopeuttaa. On tärkeää myös viestiä työmaista ennakoivasti ja ymmärrettävästi. Laadukas viestintä antaa kaupunkilaisille mahdollisuuksia suunnitella omaa arkeaan.

Käynnistin keväällä 2019 laajan hankkeen, jonka tarkoitus on vähentää katutöiden aiheuttamia haittoja. Tämä opas on osa hankekokonaisuutta. Oppaan tärkein tavoite on osaltaan parantaa kaupunkilaisten kokemuksia katutöistä. 

Työmaa itsessään on tärkeä viestintäkanava. Työmaan aiheuttamat häiriöt on helpompi hyväksyä, kun viestintään on panostettu: poikkeusjärjestelyt toimivat, työmaan opasteet ovat laadukkaat ja ajan tasalla, työmaa on siisti ja siellä osataan huomioida lähialueen asukkaiden sekä yritysten tarpeet. 

Työmaakokemuksen opas on toteutettu palvelumuotoilun keinoin yhdessä sidosryhmien kanssa. Seuraava tavoitteemme on varmistaa, että tarkkaan mietittyjä ohjeita noudatetaan kattavasti eri työmailla. 

Haastankin kaikki Helsingin katualueilla työmaitaan toteuttavat tutustumaan huolellisesti tähän oppaaseen ja hyödyntämään sen antia. Meidän on tärkeää asettaa ensiluokkaisesti hoidetut työmaat yhteiseksi tavoitteeksemme ja pyrkiä käytännön työssämme tähän tavoitteeseen asian vaatimalla vakavuudella. Näin olemme entistä uskottavammin polulla kohti maailman toimivinta kaupunkia.

Jan Vapaavuori,
pormestari, Helsingin kaupunki

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing